2017. április 28. péntek

2017.04.27 21:29

2017. április 28. péntek

 

„Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé.”

(Márk 7,37)

 

Isten titka, ha egy ember az evangéliumot „egyszer csak” meghallja, megérti. Vagyis amikor szíven találja õt, felismeri magát a Biblia tükrében, megtérésre hívja. Akkor jön csak rá, hogy süket volt Isten igéjére. Jézus cselekszi ezt bennünk, ha megtörténik a csoda. Hallani és hirdetni: ez egymással karöltve jár, hiszen aki megízleli Isten szeretetét, kegyelmét, az már „akarva” sem tud többé néma maradni! De mennyire hogy nem! Köszönjük meg Urunknak a jóhír-hallás és -szólás ajándékát.

 

A nap éneke:

ADJÁTOK A SZENT BIBLIÁT KEZEMBE

 

1. Adjátok a szent Bibliát kezembe!

Ez ad vigaszt a gond és baj között!

Nincs vész, mely égi szent fényét elfedje,

mióta Jézus értünk földre jött.

 

Refrén: A Bibliának hadd ragyogjon fénye,

a keskeny úton minket ez vezet!

Az Úr iránt ez indít tiszteletre:

ígéret, törvény, és a szeretet.

 

2. Adjátok a szent Bibliát kezembe!

A fáradt vándort ez enyhíti meg;

valódi ír ez bármilyen sebekre,

ez szüntet kínt, ez gyógyít beteget.

Refrén: A Bibliának hadd...

 

3. Adjátok a szent Bibliát kezembe!

Abban találom Jézus életét,

ki értem adta önmagát keresztre,

aki legyőzte lelkem ellenét.

Refrén: A Bibliának hadd...

 

4. Adjátok a szent Bibliát kezembe,

mely megmutatja a legjobb Atyát,

Ki engem bűnöst méltat kegyelemre,

és értem adta egyszülött Fiát.

Refrén: A Bibliának hadd...

 

5. Adjátok a szent Bibliát kezembe!

Hadd szívjam annak balzsamdús szavát!

Ó, hadd fakasszon ez örömkönnyekre,

s hálára az én Istenem iránt!

Refrén: A Bibliának hadd...