2017. április 24. hétfő

2017.04.23 21:35

2017. április 24. hétfő

 

„A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hû az, aki ígéretet tett.”

(Zsid.lev. 10,23b)

 

Isten hûsége megkérdõjelezhetetlen. Az emberé viszont sajnos igencsak ingatag; még a legõszintébben tett fogadalmainkat is sokszor megszegjük. Azonban a keresztségben olyan ajándékot s az úrvacsorában újra és újra olyan megerõsítést kaptunk az Úrtól, amely minket, gyarló, feledékeny, bûnös gyermekeit újjáteremt, formál, hogy hûek maradjunk a hitvalláshoz. Hány és hány kiváló hitvallóban bõvelkedik egyházunk története! Mi lehetett a titkuk? Annak az Istennek a megtartó kegyelme, aki hû volt és hû marad tegnap, ma, holnap.

 

A nap éneke:

AKI HOZZÁM FORDUL