2017. április 19. szerda

2017.04.18 21:30

2017. április 19. szerda

 

,,Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre." 
(1. Péter 1:3)


Hitünk, reményünk, a feltámadt Krisztus él! Ezekben a napokban olyan fény ragyogja be a világot, amely minden szegletbe betűz, minden fagyos földet felhevít, minden szívet átmelegít. Széttört, beteg világ, beteg lelkek, halálos félelmek, fájó veszteségek, tört remények: nincs ereje halálnak, gonosznak rajtunk. A Feltámadott szava szól, ereje lüktetve áramlik szét tagjainkban. Hajtsunk térdet, fejet előtte, a győztes Úr előtt!

 

A nap éneke:

AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK

1. Az Úrnak zengjen ének, fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben, mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk a bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk, és értünk bűnné vált.

2. De messze tűnt a bánat harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus, legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz zengi diadalát.

3. Ha félelem, baj támad, vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat, az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek, az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet, a mennyben Istennél.