2017. április 15. Nagyszombat

2017.04.14 22:12

2017. április 15. Nagyszombat

 

Jézus így imádkozott: „Atyám, ha akarod, vedd el tõlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.”

(Lukács 22,42)

 

Nagyszombat számunkra a gyász, a lelki csendesség napja, hiszen Isten akarata beteljesült Jézuson, aki meghalt, akit eltemettek. Fontos arra figyelnünk, hogy Jézus a halála elõtt, a legnehezebb helyzetben Isten kezébe tette le egész életét, teljesen õrá, az õ akaratára bízta magát. A mai napon tanuljuk meg Jézustól azt, hogy mi is tegyük lelkünket, életünket Isten kezébe. A többit már õ intézi, csak bízzunk rá mindent…

 

A nap éneke:

JÉZUS KRISZTUS ÉRTEM HALT