2017. április 14. Nagypéntek

2017.04.13 22:07

2017. április 14. Nagypéntek

 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

(János 3,16)

 

Talán ez volt az elsõ mondat, amelyet gyermekkorunkban megtanultunk a Bibliából. Nem véletlenül – meglehet, azért, hogy egész életünkben elkísérjen bennünket Isten szeretetének tudata, akármerre is vezet életutunk. Ma, nagypénteken gondoljunk arra, hogy Jézus értünk halt meg, mégpedig azért, hogy el ne vesszünk – a szomorúságban, a nélkülözésben, a gyászban, a betegségben, a megromlott kapcsolatokban, a reménytelenségben, a rossz függõségekben –, hanem hogy életkortól függetlenül bele tudjunk kapaszkodni Isten minket bárhol elérõ, végtelen, õszinte és megmentõ szeretetébe.

 

A nap éneke:

JÉZUS HOZZÁNK LEHAJOLTÁL