2016. november 13. vasárnap

2016.11.12 21:45

2016. november 13. vasárnap

 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az õ dicsõségét.” 

(János 1,14)

 

Isten mozgásban van. A közelgő adventi idõszak igazi örömüzenete ez: az Úr szüntelenül jön hozzánk, hogy életünk részévé váljon. Ahogy egykor teljes sorsközösséget vállalt a tõle elszakadt világgal, úgy akar ma is közöttünk lakni, hogy semmi se választhasson el tõle. Ma is érkezik hozzánk igéjében, hogy egészen az övé legyünk. Szállást vesz nálunk, hogy megmutassa nekünk dicsõségét, életet adó hatalmát, hogy mi is elmondhassuk Ady Endre bizonyságtételét: „…megvakultak / Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, / De õt, a fényest, nagyszerût / Mindörökre látom.”

 

A nap éneke:

MINDÖRÖKKÉ HŰ AZ ÚR

 

MINDÖRÖKKÉ HŰ AZ ÚR