2016. március 28. hétfő Húsvét 2. napja

2016.03.27 22:06

2016. március 28. hétfő

Húsvét 2. napja

 

„Ha meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk.”

(Róma 6,8)

 

Húsvét új perspektívát jelent. Természeti csapások, terror cselekmények, betegségek, családi tragédiák hírét hallva nem csoda, hogy szinte nem is szeretünk elõrenézni. Félünk a jövõtõl. De húsvét új reménységet ad: elõttünk az örök élet. Tehát a perspektíva nem az elõttünk álló pár év vagy évtized. Van-e élõ reménységünk? Az élõ reménység nem emberi, nem világi, hanem Jézustól való, aki feltámadt és él.

 

Egy vers Húsvét hétfőn:

Vitovszki István: A FELTÁMADOTTHOZ  

Jóságos Mester, Te Feltámadott!
Testi szemeim még nem láttak Téged,
De azért Tamás én mégsem vagyok;
Nem óhajtom, hogy szent sebeid lássam,
S azokba bűnös ujjam belemártsam,
Én hiszem Uram, hogy Te vagy az Élet!

Érezlek sokszor láthatatlanul,
Amint benyitsz a lelkem szentélyébe
S áldó kegyelmed rám szeretve hull;
És hallom szelíd szavad suttogását,
Mint halkan zengő, szent mennyei hárfát:
- Fiam, gyermekem! … Béke neked, béke!…

Ó, légy vendégem sokszor énnekem!
Ó, légy már enyém úgy, hogy sohse hagyj el,
Én feltámadott, drága Mesterem!
Hogy enyém legyen a győzelmes élet
Te segíts eltiporni a bűnt, a vétket,
S önzésem sírjából, ó, Te támasz fel!

                   

A nap éneke:

KRISZTUS ÉL!