2016. március 27. vasárnap Húsvét 1. napja

2016.03.26 20:37

2016. március 27. vasárnap

Húsvét 1. napja

 

„Világosságom és segítségem az Úr, kitõl félnék?” (Zsoltárok 27,1a)

"Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek!” (János 8,36)

 

Húsvét üzenete kettõs: Krisztus feltámadt és él. Ezért ne csak úgy gondoljunk rá, mint egy személyre a múltból; döntõbb az, hogy él. Ma is õ a világosság. Tudjuk, hogy az óember számára elviselhetetlen a bûnt leleplezõ világosság. De az összetört bûnös tudja, hogy Jézus világossága gyógyít. Jézus megszabadított, bűneimből kihozott, új életet, üdvöt szerzett ott a Golgotán. Erre emlékeztünk vissza nagypénteken és húsvét napján ma már boldogan hirdetjük: „JÉZUS HALOTTAIBÓL FELTÁMADOTT!” Vajon mennyire hatja át a hétköznapjainkat, s annak könnyebb és nehezebb perceit annak tudata, hogy nekünk feltámadott, élő Urunk van? Ma is irányítsa szavainkat és tetteinket a világosság!

 

Egy vers Húsvét vasárnapján:

Bácsi Sándor: RÁZENDÜL-E A SZÍVED?          

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Harsan a szó, s felujjong rá szívünk.
Széles mezőkön tavasz fénye árad.
Újult lélekkel így ünnepelünk.

Friss szelek fújnak. Elsodornak bátran
Üdvösnek vélt, számító tetteket.
Csak hitben lehet igaznak maradni
Béklyóvá kövült ritmusok helyett!

Reánk az Isten karja vár, kitárva,
a keresztről. Sugárzó kegyelem,
áldozat, amely nem marad halálba
roskadó kín, de győzelmet terem.

Világnagy hír ez! Rázendül-e szíved?
Késztet-e, hogy a múlt kötéseit
mind veszni hagyd, s próbáló szenvedések
útján is járj, ha Krisztus megszólít?

Hogy semmi, semmi meg ne tántorítson,
míg megismered azt a szent erőt,
amely vezet a tövisverte úton
feltámadt életben meglátni őt.

 

A nap éneke:

FELTÁMADT A KRISZTUS!