2016. május 5. csütörtök Mennybemenetel napja

2016.05.04 21:55

2016. május 5. csütörtök

Mennybemenetel napja

 

"Miért álltok ITT az ég felé nézve?"

(Apostolok Cselekedetei 1,11)

 

A mai ember tekintete nem felfelé, hanem lefelé irányul. Most, amikor Jézus menybemenetelére emlékezünk, önvizsgálatot kell tartanunk, mi a fontos számunkra, merre fordul a tekintetünk. A menybemenetel ünnepére a nagyünnepek közt kevés figyelem jut. Ezért jó, ha hétköznappá zsugorodott „csütörtök” új megvilágításba kerül. Emeljük fel tekintetünket, hiszen Jézus bízatása szent ígéret: „Az én atyám házában sok hajék van… helyet készítetem nektek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is” (Jn 14,2-3). Ez a jézusi szent és biztató ígéret töltse el a szívünket nagy és boldog reménységgel, ébredjen vágyakozás és áldott törekvés a szívünkben ezen ünnepen a menny felé, Krisztushoz!

 

A nap éneke:

MENNYBEN LAKÓ ÉN ISTENEM