2016. május 15. Pünkösd vasárnap

2016.05.14 21:38

2016. május 15. vasárnap 

Pünkösd 

 

,,Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nekem tanúim, ...a földnek mind végső határáig." 
(Apostolok Cselekedetei 1. rész 8. vers)

 

Isten nem a félelemnek lelkét akarja adni, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét (2Tim 1:7). A hívő ember úgy éli át Jézus jelenlétét, hogy kap erőt. Az előtte álló naphoz, meg a következőhöz is, és tovább is, egészen életútja végéig. Akik Jézustól várnak mindent, még ha nagyon erőtlen emberek is, Isten segítségével erősek lehetnek, Isten ereje, Isten Lelke által. Akik gyengének érezve magukat szolgálnak Istennek, másoknak, azok átélik azt a csodát, hogy isteni erő árad életükbe. Az ilyen ember szolgálni akar a Lélek erejével, és igaz lesz életére Pál apostol hitvallása: ,,Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Fil 4:13)

 

A nap éneke:

JÖJJ EL SZENTLÉLEK