2016. június 27. hétfő

2016.06.26 21:30

2016. június 27. hétfő

 

Pál ezt mondta a helytartónak: „Megvallom elõtted, hogy én úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami meg van írva a próféták könyvében.” 

(Apostolok Cselekedetei 24,14)

 

E jelenet nemcsak a vallástevõ Pál bátorságát hozza elénk, hanem azt a csodát is, hogy a szavak mögött tartalom és valóság van. De Pál Istennek szolgáló életet élt Jézussal való találkozása elõtt is mint hithû farizeus. Jézussal való találkozása után azonban megértette, hogy a törvény betöltését Isten a szeretet által várja az õt követõktõl, nem pedig a törvény betûi szerint. Miért? Mert „a betû megöl, a Lélek pedig megelevenít”(2Kor 3,6). Kedves Testvéreim! Vajon mi szeretettel vagy betû szerint akarunk eleget tenni a törvénynek?

 

A nap éneke:

MERT MÉLTÓ VAGY RÁ

 

MERT MÉLTÓ VAGY RÁ