2016. június 21. kedd

2016.06.20 21:59

2016. június 21. kedd

 

Örü­lök és vi­ga­dok ne­ked, zen­gem ne­ve­det, ó, Fel­sé­ges!”

(Zsoltárok 9,3)

 

Mi­nél na­gyobb egy örö­münk, an­nál na­gyobb a kény­szer, hogy meg­osszuk min­den­ki­vel. És mi­nél több min­den­ki­vel oszt­juk meg, an­nál na­gyobb lesz ma­ga az öröm is. De hidd el, még en­nél is nagy­sze­rûbb, ha ma­gá­val Is­ten­nel oszt­juk meg min­den örö­mün­ket! Hi­szen tõ­le kap­tuk mind.

 

A nap éneke:

AZ ÚRNAKAZ ÉGBEN HÁLA

 

AZ ÚRNAKAZ ÉGBEN HÁLA