2016. június 1. szerda

2016.05.31 22:19

2016. június 1. szerda 

 

,,Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője." 
(János 4:42)

  

Ez a keresztyén ember küldetése, feladata. Megszólítani, hívogatni - de nem magunkhoz, hanem az élet Urához, Jézus Krisztushoz. Beszélni, de nem magunkról, és nem a magunk kedve szerint, hanem arról, aki a világ üdvözítője (megmentője és célba juttatója). Nagy megtiszteltetés, nagyszerű küldetés! De alázatot követel. Hogy ne én keltsem fel az emberek érdeklődését, ne énrám hallgassanak, ne én legyek a középpontban. Hanem egyedül ő: Jézus Krisztus. 

 

A nap éneke:

A VILÁG ÜDVÖZITŐJE