2016. július 5. kedd

2016.07.04 22:09

2016. július 5. kedd

 

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” 

(János 3,36)

 

Világos útmutatást kaptunk ebben az igében, hogyan lehet a miénk az örök élet. Az elsõ és legfontosabb: Isten úgy szerette az embert, hogy nem akarta, hogy bûne miatt örök kárhozat legyen a része, ezért elküldte Egyszülöttjét, Jézus Krisztust, aki életét adta, hogy kiontott vérével eltörölje adósságunkat. De nem lesz örök életünk, ha nem hisszük, hogy helyettünk vérezett Jézus Krisztus. A hit pedig az engedelmességben lesz teljessé. Ugye tudjuk, hogyan járt a homokra építõ ember, mi lett a házával (Mt 7,26–27)? Mi lehetünk okos házépítõk: életünkben a hit és a cselekedetek össze kell, hogy tartozzanak!

 

A nap éneke:

DRÁGA ÉGI KEGYELEM

 

DRÁGA ÉGI KEGYELEM