2016. január 24. vasárnap Ökumenikus Imahét 8. nap

2016.01.23 22:32

Ökumenikus Imahét 2016.

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

(1.Péter 2,9)

 

2016. január 24. vasárnap 8. nap

– EGYSÉGÉRT ÉGÔ SZÍVEK

 

„Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik! Halld, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az ÚR a Sionra.”

(Ézsaiás 52,7-8)

 

· Vannak csalódások, amelyek elkülönítenek másoktól. Melyek ezek?

· Vannak ajándékok – kezdeményezések, módszerek, programok –, amelyeket más keresztény felekezettől kapunk. Melyek ezek?

 

Urunk Jézusunk, Te gyújtottad lángra szívünket, és küldtél vissza az úton testvéreinkhez, ajkainkon az evangélium üzenetével. Segíts meglátnunk, hogy a remény és a parancsolataid iránti engedelmesség egyre jobban munkálja néped egységét. Add, hogy megértsük szavadat. Taníts arra, hogy parancsolataidnak engedelmeskedjünk. Bennünket is vezess keresztény egységre, melyért sok keresztény testvérünkkel együtt könyörgünk.

– Ámen.

(Forrás: A MEÖT által kiadott programfüzet)

 

A nap éneke:

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ