2016. január 22. péntek Ökumenikus Imahét 6. nap

2016.01.21 21:43

Ökumenikus Imahét 2016.

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

(1.Péter 2,9)

 

2016. január 22. pén­tek 6. nap

– VAN EGY ÁLMOD?

 

„A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.”

(Róma 12,10-12)

 

· Hogyan tehetjük le saját álmainkat Krisztus lába elé a keresztény egység érdekében?

· Hogyan hívja a keresztény egyházakat Jézus ígérete az egységre és megújulásra?

 

Mennyei Atyánk! Adj nekünk igazi alázatot, hogy hangodat meghalljuk. Adj igazi készséget, hogy hívásodat elfogadjuk. Tégy készségessé bennünket, hogy ígéretedet megosszuk egymással az egyház egysége ügyében. Segíts minket arra, hogy kigyógyuljunk a széthúzás betegségéből. Tudjuk, hogy ahol megosztottság van, ott kőszív dobog a hússzív helyén. Add Szentlelkedet, hogy tüze lobbantsa lángra szívünket. Bátoríts minket, hogy Krisztusban keressük az egységet, s úgy legyünk, mint ahogyan Jézus is egy benned. Azért, hogy a világ elhiggye: te küldtél bennünket.

– Ámen.

(Forrás: A MEÖT által kiadott programfüzet)

 

A nap éneke:

ANGYALOK NYELVÉN SZÓLJAK