2016. január 21. csütörtök Ökumenikus Imahét 5. nap

2016.01.20 21:48

Ökumenikus Imahét 2016.

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

(1.Péter 2,9)

 

2016. január 21. csü­tör­tök 5. nap

– AZ APOSTOLOK KÖZÖSSÉGE

 

Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”

(János 13,34-35)

 

· Mit tapasztalunk ott, ahol a keresztény felekezetek tagjai Krisztusban testvérként közösségben találkoznak, együtt ülnek az asztalhoz és együtt imádkoznak?

· Mit várunk az egyházi vezetőktől az egyház látható egységének útjával kapcsolatban?

· Hogyan tudjuk őket ebben támogatni és bátorítani?

 

Jézus Krisztus, dicsőséges Istenünk! Egyházadban add minden kereszténynek a bölcsesség lelkét, hogy magunk előtt láthassuk azt a reménységet, amire elhívtál mindnyájukat. Tudjuk elhívatásunk célját: egy testre, egy Lélekre, egy Úrra, egy hitre, egy keresztre, egy Istenre. Segítsd erre népedet, mindenek felett való és mindenekben élő Istenünk.

– Ámen.

(Forrás: A MEÖT által kiadott programfüzet)

 

A nap éneke:

NEM ÉRTEM ÉN