2016. január 19. kedd Ökumenikus Imahét 3. nap

2016.01.18 22:14

Ökumenikus Imahét 2016.

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

(1.Péter 2,9)

 

2016. január 19. kedd 3. nap

- TANÚSKODÁS A KÖZÖSSÉGRÔL

 

„Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek.”

(Zsoltárok 122, 6)

 

· Hogyan tekintünk más felekezetek keresztényeire? Készek vagyunk-e arra, hogy bocsánatot kérjünk korábbi előítéleteink miatt?

· Mit tudunk tenni azért, hogy a keresztények közötti megosztottságot enyhítsük?

 

Úr Jézusunk! Te azért imádkoztál, hogy mindnyájan egyek legyünk. Téged kérünk most is arra, hogy munkáld az egységet a keresztények között akaratod szerint, hogy az neked tetszô lehessen. Urunk, add, hogy Szentlelked által megtapasztaljuk azt a szenvedést is, melyet a szétszakadozottság okoz. Segíts, hogy szembesüljünk bűneinkkel. Erősíts, hogy reménykedjünk kegyelmedben.

– Ámen.

(Forrás: A MEÖT által kiadott programfüzet)

 

 

A nap éneke:

VÍG ÉNEKSZÓVAL ÁLDJUK ISTENT