2016. január 18. hétfõ Ökumenikus Imahét 2. nap

2016.01.17 21:30

Ökumenikus Imahét 2016.

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”

(1.Péter 2,9)

 

2016. január 18. hét­fõ 2. nap

- ELHÍVATOTTAN AZ ÖRÖM HIRDETÉSÉRE

 

„Uramnak, az ÚRnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az ÚR. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.”

(Ézsaiás 61,1)

 

· Mi fojthatja el az örömöt a világban, vagy az egyházban?

· Mit kaphatunk keresztény testvéreinktől, hogy Jézus öröme legyen bennünk, és így az evangélium tanúi legyünk?

 

Szeretet Istene! Nézz ránk, hogy mennyire téged szeretnénk szolgálni – lelki gyengeségünk és elégtelenségünk ellenére. Töltsd be jelenléteddel szívünk legmélyebb vágyakozását. Töltsd be megtört szívünket gyógyító szereteteddel, hogy úgy szeressünk, ahogyan Te szerettél bennünket. Add nekünk az egység ajándékát, hogy örömmel szolgálhassunk Téged, szeretetedet pedig megosszuk másokkal is. Urunk Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus nevében kérünk.

– Ámen.

(Forrás: A MEÖT által kiadott programfüzet)

 

A nap éneke:

JÉZUS ÉLETEM ERŐM BÉKÉM