2016. december 27. kedd

2016.12.26 22:13

2016. december 27. kedd

 

,,Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét."
(János 1:14)

 

,,Az ige testté lett." Isten emberré lett. Az örökkévalóból az ideig valóba, a világosságból a sötétségbe jött. Ő kezdeményezte a kapcsolatot. Belépett a mi világunkba. Nem csupán egy pillanatra, hogy megnézze, mégis, hogyan boldogulunk. "Közöttünk lakott." Micsoda új kapcsolat ez a menny és a föld között! Kétezer éve az ige testté létele reményt hozott az elveszett világba. Isten ma is kegyelemmel és igazsággal akar belépni életünkbe, egyéni kis világunkba. Te engeded? Légy valóságos ember, mindennapjaidban ebben gyakorold magad, mert Krisztusnak emberre van szüksége, olyan emberre, aki valóságos testében hordozza őt. Milyen felemelő tudni, hogy Jézus Krisztus nem tartotta lealacsonyítónak azt, hogy emberi testet öltsön. Áldjuk kegyelméért, és magasztaljuk fel Őt!

 

A nap éneke:

ÖRVENDJETEK TI NÉPEK

 

ÖRVENDJETEK TI NÉPEK