2016. december 11. vasárnap

2016.12.10 21:35

2016. december 11. Advent 3. vasárnapja

 

„Ti azt mondjátok: Nem következetes az ÚR. Figyeljetek ide, Izráel háza! Én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek!”

(Ezékiel 18,25)

 

Isten megígérte prófétái által, hogy elküldi a Messiást az idõk teljességében. Hogy egészen közel jön az emberhez, és szabadulást ad a megkötözötteknek, a foglyoknak, a megfáradtaknak, a minden remény nélkül élõknek. Megígérte, hogy velünk lesz mindennap, és nem kell többé félnünk. Hogy nem ítélettel, hanem kegyelemmel jön, hogy meggyógyít, és sebet kötöz, hogy örömhírt hirdet, és világosságot hoz a sötétbe. Az adventi Vendég, Jézus Krisztus a testté lett Ige, minden ígéret beteljesülése. Az isteni szeretet élõ, jelenvaló, cselekvõ bizonyítéka. A szómagyarázat tehát így fest: „írd: az Úr következetes, ejtsd: az Úr szeret”.

BÉKÉS ADVENTI VÁRAKOZÁST!

 

A nap éneke:

VÁRJUK A NAGYNAPOT

 

VÁRJUK A NAGYNAPOT