2016. augusztus 6. szombat

2016.08.05 21:42

2016. augusztus 6. szom­bat

 

,,Indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok!" 
(Jeremiás 1:17)


Jeremiás prófétai elhívásában hangzik el ez az utasítás. A próféta megretten, mert sem a népre, sem a királyra, sem a papságra nézve nem hízelgő az az isteni üzenet, amelyet át kell adnia. Olyan embereket kell Isten törvényével szembesítenie, akik a maguk szavait és tetteit tekintik törvénynek, és azokat ítélik el vétkesként, akik nem engedelmeskednek nekik. Ilyen emberek minden korban, mindenütt élnek. Ezért a prófétai szó ma is aktuális: Isten a magáén kívül más törvényt nem ismer, és az emberekkel - bárhol, bármikor éljenek - a maga törvénye alapján tart számadást.
 

A nap éneke:
ŐSI SZÓ