2016. április 25. hétfő

2016.04.24 21:34

2016. április 25. hét­fő

 

„Bár­csak áll­ha­ta­to­san jár­hat­nék uta­don, meg­tart­ván ren­del­ke­zé­se­i­det!”

(Zsoltárok 119,5)

 

Nem könnyû áll­ha­ta­to­san, ki­tar­tó­an Is­ten út­ján jár­ni. Sa­ját erõnk és el­ha­tá­ro­zá­sunk ke­vés eh­hez, de Krisz­tu­sért az Atya nap­ról nap­ra meg­ad­ja nem­csak az er­re va­ló kész­sé­get, de az eh­hez szük­sé­ges erõt is.

 

A nap éneke:

OLYAN JÓ ELŐTTED ÁLLNI