2015. november 21. szombat

2015.11.20 21:30

2015. november 21. szombat

 

,,Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!" 
(Ézsaiás 41:13)
 

A kérdés csupáncsak az, hogy hol a kezed. Engeded, hogy fogja az Úr, és így vezessen? Tedd kezedet az ő megsebzett kezébe! ...tenyerembe véstelek be... (Ézs 49:16) A rabszolga tenyerébe vésték egyes helyeken a gazda nevét. A megváltó Jézus a te nevedet véste az ő tenyerébe. Fogadd el a váltságot! A megváltottak egyik nagy ajándéka, hogy maga az Úr veszi ki szívükből a félelmet.

 

A nap éneke:
ÚR ISTEN MILY NAGY SZERETET