2015. május 3. vasárnap Édesanyák köszöntése

2015.05.02 19:28

2015. május 3. vasárnap

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat


Virágcsokor helyett - Igecsokor

,,Boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az ÚR törvénye szerint élnek.
Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt..."
Zsoltárok 119: 1-2

,,Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.
Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!"
Zsoltárok 119:9-10

,,Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre!"
Zsoltárok 119:11-12

,,Ajkam fölsorolja szád minden döntését.
Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek."
Zsoltárok 119: 13-14

,,Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre.
Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg."
Zsoltárok 119: 15-16

,,Az Úr törvénye tökéletes, Felüdíti a lelket.
Az Úr intő szava határozott, Bölccsé teszi az együgyűt.
Az Úr rendelkezései helyesek, Megörvendeztetik a szívet."
Zsoltárok 19:8-9


A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, 
a megjobbításra, az igazságban való nevelésre."
2 Timótheus 3:16
Áldás a IV. századból

Legyen az Úr előtted...
... hogy megmutassa mindig a helyes utat.
Legyen melletted...
... hogy ölelő karjával védjen.
Legyen mögötted...
... hogy alattomos támadásoktól is megvédjen.
Legyen alattad is...
... hogy kimenthessen az ellened vetett csapdákból.
Legyen benned...
... hogy megvigasztaljon szomorúságaidban.
Legyen körülötted...
... hogy minden bánatot felfoghasson.

És legyen fölötted szüntelen áldásával.

Így áldjon meg Téged, a mindenható és irgalmas Isten,
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

 

A nap éneke:

A FALU VÉGÉN VAN EGY KIS HÁZ

 

A falu végén van egy kis ház,
Reá az Úrnak szeme vigyázz:
Nekem e hajlék kedves tanyám,
Ott lakik nékem Édesanyám.
Ott lakik nékem édesanyám.

Pacsirta, kérlek ha arra jársz,
S a kedves háznál kicsit megállsz:
Zörgesd meg lágyan az ablakát,
És zeng el szíved legszebb dalát!
És zeng el szíved legszebb dalát !

Te égen fénylő arany sugár,
Ha jó anyácskám ablakot tár:
Ragyogd be végig a kis szobát,
És csókold százszor a homlokát!
És csókold száz szór a homlokát!

Ha sötét éjjel hosszú nagyon,
A hajnal késik az ablakon:
Sok millió csillag ragyogjatok,
És Jó Anyámra vigyázzatok!
És Jó Anyámra vigyázzatok!

Lassanként rája alkony borul
Kihűlt porára sír domborul.
Üres lesz nékem a kis tanyám,
Ha nem lesz többé Édesanyám.
Ha nem lesz többé Édesanyám.

 

Békefi Pál verse