2015. május 17. vasárnap

2015.05.16 20:12

2015. május 17. vasárnap

 

Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok.”

(2.Thesszalonika 2:13-15) Örvendhetek azért is, mert Isten nehézzé tette számomra azt, hogy eltévelyedjek. Hiszen mindig le kell aratnom cselekedeteim, gondolataim, szavaim gyümölcsét is. Isten segítsen meg, hogy őszinteséget vessek, ne kétszínűséget; megbocsátást, ne pedig haragot; bőkezűséget az adakozásban, ne pedig fukarságot; egy mustármagnyi hitet, hogy Isten megáldja munkámat, szolgálatomat örömmel, növekedéssel és azzal, hogy emberek Jézus Krisztushoz találnak!

 

 

A nap éneke:
EGY ÉLETEN ÁT