2015. május 1. péntek

2015.04.30 22:39

2015. május 1. péntek

 

,,Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik." 
(Máté 7:8)


Jézus szavai imádságra biztatnak. Aki kér, mind kap. Nem szabad felednünk, hogy keresztyén létünkhöz elsősorban a lelki értékek szükségesek. Jézusa Szentlélekért való könyörgésre gondol, hogy az ő jelenlétében a többi szükséges is mind megadassék nekünk. Mindez nem zárja ki, hogy mindennapi kenyérért, munkahelyért, jó egészségért, istenfélő házastársért és Krisztust követő gyermekekért imádkozzunk. Jézus felhívása arra emlékezteti övéit, hogy ne csupán életük határhelyzeteiben forduljanak Istenhez, amikor már nincs más segítség, hanem mindig.

 

A nap éneke:
ÁLDOTT LÉGY ISTENEM