2015. július 4. szombat

2015.07.03 21:35

2015. július 4. szombat

 

,,Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!" 
(2. Korinthus 13:13)


Ismerjük jól ezt a mondatot, áldásformulaként újra meg újra elhangzik. Az ilyen - gyakran hallott - mondatot többször kell ízlelgetni. Lassan olvasva, tagolva mondani. Hogy élvezzük minden szavának zamatát. Isten jóságának jó íze válik érezhetővé a szánkban. Kegyelmes, azaz elfogad. Szeret, azaz értünk van. Közösséget kínál, azaz nem hagy magunkra. Mindez a miénk lehet. Az áldás ma is hangzik!

 

A nap éneke:

ÁLDJON MEG AZ ÚR!