2015. július 15. szerda

2015.07.14 21:58

2015. július 15. szerda

 

,,Az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!"

(Ézsaiás 6:8)

 

Urunk hívó hangja bizalmat ébreszt. Isten jó pedagógus módjára kérdez, hogy magunk mondjuk ki a szót: követlek, Uram. Ez történt a prófétákkal. Ezt élték át az első tanítványok. És mi? És én? Kit küldjek el? - kérdi július 15-én, szerdán, és még reménység szerint sokszor a mindenség Ura. Ha tudok rá válaszolni - ,,Itt vagyok, engem küldj el" -, akkor helyére került az életem, hiszen az ő szolgálatában állok.

 

A nap éneke:

Ó, MILY HŰ BARÁTUNK JÉZUS