2015. január 30. péntek

2015.01.29 21:39

2015. január 30. péntek

 

,,Az Úr tesz szegénnyé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal." 
(1.Sámuel 2:7)


Az Úr bizonyosan mindenkit gazdagítani akar, és nem leli örömét abban, hogy megalázza az embert. Szelíden tanít különbséget tenni az ideiglenes és az örök értékek között, de aki ellenáll szeretetének, úgy jár, mint a gazdag ifjú, aki éppen vagyona miatt esett el az igazi gazdagságtól, amelyre vágyakozott. Jézus, aki értünk szegény lett, tegyen minket is szegénnyé, hogy be tudjuk fogadni minden földi kincset felülmúló gazdagságát. Jézus, aki önként megalázta magát, tanítson minket is alázatra, hogy az örök dicsőség részesei lehessünk.

 

A nap éneke:
SOKSZOR ÚGY ÉRZEM...