2015. január 27. kedd

2015.01.26 22:22

2015. január 27. kedd

 

,,Erősségem az Úr, és szabadítómmá lett nekem. Ez az én Istenem, Őt dicsérem. Atyámnak Istene, Őt magasztalom. Kegyelmeddel vezéreled a Te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be a Te szent lakóhelyedre."
(2. Mózes 15:2, 13)


Végtelen nagy könyörületet és páratlan szeretetet nyilvánított Isten irántunk, elveszett bűnösök iránt azzal, hogy összekapcsolt bennünket önmagával, és különleges tulajdonává, drága kincsévé tett minket. Megváltónk igen nagy áldozatot hozott értünk bűnösökért, hogy Isten gyermekeinek mondhasson. Amikor Isten kiszabadítja lelkünket a bűn bilincséből, akkor szabadításban részesít. Ekkor nekünk is dicsérnünk kell az Urat teljes szívünkkel és lelkünkkel az Ő nagy csodáiért, amelyeket ,,az emberek fiai iránt" tesz (Zsolt 107:8). Azok, akik tudják, hogy csak Isten nagy kegyelméből élnek és ebben a kegyelemben lakoznak, nem feledkeznek meg Isten egyetlen ajándékáról sem. A naponkénti áldások, amelyeket Isten kezéből kapunk, mindenekfelett pedig Jézus áldozata, amely elhozta nekünk a boldogságot és elérhetővé tette számunkra a mennyet, állandó hálára késztessen bennünket.

 

A nap éneke:
A MENNYBEN FENN A TRÓNUSNÁL