2015. február 28. szombat

2015.02.27 22:55

2015. február 28. szombat

 

,,Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk."
(Zsidókhoz írt levél 10:38-39)


A hit parancsoló szava előtt eltűnnek az akadályok, amelyeket a sátán helyez a keresztyén ember útjába. Ha a világ valamit kezdeményez, azt látványosan és dicsekvéssel teszi. Isten pedig a kis dolgokat szánja az igazság és jogosság dicső győzelmének kezdetéül. Néha csalódásokkal és látszólagos kudarccal neveli munkásait. Azt akarja, hogy megtanuljanak a nehézségeken diadalmaskodni. Az élő hit gyakorlása közben lelkileg megerősödünk, és bizodalmunk rendíthetetlenné válik. Így lesz a lélek győzelmes hatalommá.

 

A nap éneke:
VÁGYÓDVA NÉZEK FELFELÉ