2015. február 27. péntek

2015.02.26 21:50

2015. február 27. péntek

 

Jézus így szólt: ,,Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek." 
(Máté 28:18-20)


Talán kétezer év elegendő ahhoz, hogy belássuk: erőszakkal nem lehet Krisztus tanítványává tenni a népeket... Akkor hogyan? Meghallja-e még a világ az Isten országába szóló szelíd invitálást? Tudunk-e még újat, hiteleset mondani?

 

A nap éneke:
AZ ÚRÉ MINDEN HATALOM