2015. február 15. vasárnap

2015.02.14 21:52

2015. február 15. vasárnap

 

,,Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!"
(Ézsaiás 41:10)


Mindenkit érnek néha keserű csalódások, és mindenkit hatalmába kerít olykor a csüggedés, amikor fájdalom az ember sorsa és nehéz elhinni, hogy Isten még mindig jóságos segítője földi gyermekeinek, amikor annyira gyötrik a bajok, hogy inkább kívánja a halált, mint az életet. Ilyenkor engedik el sokan Isten kezét, és a kétely rabságába, a hitetlenség fogságába esnek. Jó tudni Urunk, hogy velünk vagy. Kérünk, légy a mi segítőnk a kísértések, kételyek, hitetlenségek viharos napjaiban is. Kérünk, óvj bennünket a csüggedéstől, és fogd a kezünket. 

 

A nap éneke:

FOGD KEZEM JÓ MEGVÁLTÓM