2015. december 5. szombat

2015.12.04 21:56

2015. december 5. szombat

 

,,Mindnyájan egyetértettek Jézussal, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették: ,,Nemde a József fia ez?" 
(Lukács 4:22) 


Jézus saját városában, Názáretben, a zsinagógában prédikált. Hallgatói elcsodálkoztak azon, hogy nem úgy beszélt, mint az írástudók, hanem igét hirdetett, prédikált. A kegyelem igéje egészen új volt számukra. Jézus szavaiból az tűnik ki, hogy amit Ézsaiástól felolvasott az Úr kedves esztendejéről, az nem a kegyelemnek bizonytalan messzeségbe való eltolása, hanem annak meghirdetése, hogy ,,ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára" (Lk 4:21). Itt van Isten országa, elközelített Isten uralma. Adventben hangozzék a mi bizonyságtételünkből is: itt van Jézus, beteljesedett Isten terve, elközelített Isten országa, Isten megváltotta népét - bennünket!

 

BÉKÉS ADVENTI VÁRAKOZÁST!


A nap éneke:
Ó, JÖJJÖN EL