2015. augusztus 25. kedd

2015.08.24 21:49

2015. augusztus 25. kedd

 

,,Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítitek a törvényt! Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra!" 
(Zofoniás 2:3)


Törekedjetek az igazságra és az alázatra! - figyelmeztet Zofóniás. A kettő szorosan összefügg: alázatra az képes, aki megismerte az igazságot, azt a paradox létet, amelyet Jézus élt a földön. Az igazság az, hogy gyengeségben az erő; az igazság az, hogy a halált legyőzte az élet; az igazság az, hogy a legnagyobb szabadság Isten szeretettel teljes szorításában élhető át. Alázatra pedig az képes, aki betelt Isten igazságával, s így nem marad hely életében az önteltségre.

 

A nap éneke:
KI VAGYOK ÉN?