2015. április 27. hétfő

2015.04.26 21:46

2015. április 27. hétfő

 

,,Elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől." 
(1. Mózes 3:8)


A szégyen és a félelem az ember első reakciója a bűneset után. Nem a ruhák hiánya, hanem a bűn az, ami miatt Isten előtt lemeztelenítve érzi magát. Éppen ezért Isten volt az, aki Krisztusban kiüresítette és - a kereszten szó szerint is - lemeztelenítette magát az ember előtt, hogy bűneinkkel többé ne bujkáljunk és meneküljünk előle, hanem hozzá meneküljünk. Mert a Krisztus keresztje alatt Isten oltalmába vesz minden bűnöst, aki hitével megragadja a keresztfa kinyilatkoztatását: ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen..." (Ján 3:16)

 

A nap éneke:
MERT ÚGY SZERETTE ISTEN