2014. november 28. péntek

2014.11.27 21:40

2014. november 28. péntek

 

,,Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: ,,Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét." 
(Lukács 7:16)


Jézust magasztalta a nép. Lépten-nyomon felismerték szaváról, tetteiről, arról, hogy valami történt ott, ahol megjelent: evangéliumot hirdetett, embereken segített - vagy éppen Nainban feltámasztott egy ifjút. Jézus ma is ezt teszi egyházában: hirdetteti az evangéliumot, megtérít, bűnbocsánatot ad, kibékít az Atyával, halálba visz, de meg is elevenít, feltámaszt, és örök életet ad. Ismerjük fel mi is most advent közeledtével: ,,...meglátogatta Isten az ő népét."

 

A nap éneke:
BOLDOGAN ÁLDJUK JÉZUST