2014. július 10. csütörtök

2014.07.10 00:13

János így válaszolt nekik: ,,Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék." 
(Lukács 3:11)


Korunkban, pazarló fogyasztói társadalmunkban, amikor és ahol leginkább csak saját jólétünkkel, igényeink magas színvonalú kielégítésével vagyunk elfoglalva, a segítségnyújtás hányadik helyen áll értékrendünkben? Hála Istennek, sokak szívéhez elér Bemerítő János szava és megindítja őket a közel vagy távol élők szenvedése. A fenti ige abba az irányba is vezet, hogy felismerjük: van miért hálát adnunk Istenünknek, aki megáld, megajándékoz minket javaival.

 

A nap éneke:

TESTVÉREIM JAVÁÉRT