Isten hozott kedves Látogató!

 

Kegyelem napról-napra

2021. március 3. szerda

 

„Ma­ga pe­dig a bé­kes­ség Is­te­ne szen­tel­jen meg ti­te­ket tel­je­sen, és õriz­ze meg a ti lel­ke­te­ket, el­mé­te­ket és tes­te­te­ket tel­jes ép­ség­ben, fedd­he­tet­le­nül a mi Urunk Jé­zus Krisz­tus el­jö­ve­te­lé­re.”

(1.Thesszalonika 5,23)

 

A sze­re­tet Is­te­ne, a mi Atyánk a bé­kes­ség Is­te­ne. Bé­két­len vi­lá­gunk­ban, gú­nyo­ló­dá­sok és kí­sér­té­sek kö­zött könnyen ki­bil­le­nünk egyen­sú­lyunk­ból. A bé­kes­ség Is­te­ne meg­õriz­het, hogy ha meg­dob­nak kõ­vel, te azt ke­nyér­rel tud­jad vi­szo­noz­ni. Vagy te vi­szo­noz­tad a ke­nye­ret kõ­vel? Jé­zus az Élet Ke­nye­re, még­is ke­reszt­re fe­szí­tet­ték. De õ ott is ke­nye­ret adott vi­szon­zá­sul: imád­ko­zott el­len­sé­ge­i­ért.

 

A nap gondolata:

AZ ELLENSÉG SZERETETE

 

Heti üzenet

2021. 9. hetében

"Az Emberfia eljövetele"

Meláth Attila lelkipásztor igehirdetése 

a Váci Baptista Gyülekezetben 2021. február 28.-án.

 

 KERESZTÉNY DALLAMOK 

Újdonságok

"Vár az Isten Családja!”

2018.08.21 15:30
Mészáros Kornél lelkipásztor gondolatai az idei Tahi konferenciával kapcsolatban!  Megnyitható...

"Építkezés" a Székely Bertalan kertben (beszámolók az Örömhír táborról)

2018.08.17 14:26
Pálinkás Ibolya beszámolója az ÖRÖMHÍR táborról. Keresd az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, vagy...

Egy szülő gondolatai... ÖRÖMHÍR tábor 2018'

2018.08.16 14:31
Miháczi Zita ÖRÖMHÍR táborral kapcsolatos gondolatai megtalálható az "Olvasnivalók/Cikkek"...

Augusztus 20. - A nemzet ünnepe

2018.08.14 22:04
Az írás megtalálható és elolvasható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva...

Pünkösd

2018.05.15 10:42
Az írás megtalálható és elolvasható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva...

"Elfelejtett ünnep"

2018.05.08 15:10
Az írás megtalálható és elolvasható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva is...

Anyák napi gondolatok

2018.05.03 08:26
Ide kattintva olvasható az írás!

Gyermekeink érzelmi intelligenciája

2018.04.23 08:43
Dr.Pécsi Rita előadása gyülekezetünkben 2018. április 18.-án! Kattints ide!

"Egy jó választás" - összefoglaló

2018.04.20 09:11
Felvidéki és Pest-környéki pengetősök nemzetközi találkozója! Pálinkás Ibolya és Rottenhoffer...

"Házimuzsika a Délibáb utcában"

2018.04.10 08:34
A Magyar Katolikus Rádió vendége volt a Baptista Központi Énekkar! A műsor hangfelvétele ide...

Nagypéntek, Húsvét - versek, igemagyarázat

2018.03.27 20:52
A fentiek megtalálhatóak az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, vagy közvetlenül ide kattintva!

Virágvasárnap - versek, igemagyarázat

2018.03.22 08:31
A fentiek megtalálhatóak az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, vagy közvetlenül ide kattintva!

In Memoriam Billy Graham (1918-2018)

2018.03.05 15:07
A temetési szertartás felvétele itt látható, valamint egy kisfilm, A kereszt - Reményem címmel!

A Tábor Alapítvány és az ÖRÖMHÍR Munkatársi Közösség hírlevele. (2018. január)

2018.01.19 17:23
A hírlevél megtekinthető ide kattintva!

Ökumenikus Imahét 2018'

2018.01.18 10:06
Az imaheti köszöntő olvasható az "Olvanivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva is...
Tételek: 46 - 60 ból 154
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>