Isten hozott kedves Látogató!

 

Kegyelem napról-napra

2021. március 3. szerda

 

„Ma­ga pe­dig a bé­kes­ség Is­te­ne szen­tel­jen meg ti­te­ket tel­je­sen, és õriz­ze meg a ti lel­ke­te­ket, el­mé­te­ket és tes­te­te­ket tel­jes ép­ség­ben, fedd­he­tet­le­nül a mi Urunk Jé­zus Krisz­tus el­jö­ve­te­lé­re.”

(1.Thesszalonika 5,23)

 

A sze­re­tet Is­te­ne, a mi Atyánk a bé­kes­ség Is­te­ne. Bé­két­len vi­lá­gunk­ban, gú­nyo­ló­dá­sok és kí­sér­té­sek kö­zött könnyen ki­bil­le­nünk egyen­sú­lyunk­ból. A bé­kes­ség Is­te­ne meg­õriz­het, hogy ha meg­dob­nak kõ­vel, te azt ke­nyér­rel tud­jad vi­szo­noz­ni. Vagy te vi­szo­noz­tad a ke­nye­ret kõ­vel? Jé­zus az Élet Ke­nye­re, még­is ke­reszt­re fe­szí­tet­ték. De õ ott is ke­nye­ret adott vi­szon­zá­sul: imád­ko­zott el­len­sé­ge­i­ért.

 

A nap gondolata:

AZ ELLENSÉG SZERETETE

 

Heti üzenet

2021. 9. hetében

"Az Emberfia eljövetele"

Meláth Attila lelkipásztor igehirdetése 

a Váci Baptista Gyülekezetben 2021. február 28.-án.

 

 KERESZTÉNY DALLAMOK 

Újdonságok

Akik nem mondanak csütörtököt a legnehezebb helyzetekben sem

2019.07.13 20:18
Pálinkás Ibolya beszámolója az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, vagy ide kattintva olvasható!

Beharka Pál Testvér 90 éves!

2019.06.24 11:08
A születésnapi köszöntés ide kattintva található!

Pünkösdi Lélek

2019.06.02 20:39
Az írás megtalálható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva is!

Mennybemenetel napja

2019.05.25 20:57
Az írás megtalálható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva is!

A Tábor Alapítvány és az Örömhír Tábor információi 2019

2019.04.28 21:46
Az információk az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban és idekattintva is megtalálhatóak!

Hit és erkölcstan oktatási információk Szada 2019/20

2019.04.28 21:42
Az információk az "Olvasnivalók/Cikkek menüpontban és idekattintva is megtalálhatóak!

A húsvéti hit

2019.04.20 16:38
Az írás megnyitható és elolvasható ide kattintva!

Nagypéntek - megváltásunk, vére által

2019.04.18 16:12
Az írás megtalálható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva is!

Virágvasárnap - egy nagy figyelmeztetés

2019.04.09 10:53
Kulcsár Anikó (MERA) írása! Megtalálható és elolvasható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban...

Jöjj szép tavasz!

2019.03.30 17:19
Az írás megtalálható és elolvasható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban valamint ide kattintva is!

Ökumenikus Imahét 2019'

2019.01.17 10:53
A 2019. évi Ökumenikus Imahét ismertetője az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban és idekattintva is...

Örömünnep...

2018.12.26 10:11
Az írás megtalálható és elolvasható  az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide...

Ünnepek előtt...

2018.11.28 12:42
Az írás megtalálható és elolvasható az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva...

Bányai Jenő emlékest 2018. 10. 27.

2018.10.30 14:15
A Bányai Jenő emlékest felvétele ide kattintva megnézhető!  

Becsengettek

2018.09.03 10:29
Paróczi Zsolt írása. Kattints ide!
Tételek: 31 - 45 ból 154
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>