Isten hozott kedves Látogató!

 

Kegyelem napról-napra

2021. március 3. szerda

 

„Ma­ga pe­dig a bé­kes­ség Is­te­ne szen­tel­jen meg ti­te­ket tel­je­sen, és õriz­ze meg a ti lel­ke­te­ket, el­mé­te­ket és tes­te­te­ket tel­jes ép­ség­ben, fedd­he­tet­le­nül a mi Urunk Jé­zus Krisz­tus el­jö­ve­te­lé­re.”

(1.Thesszalonika 5,23)

 

A sze­re­tet Is­te­ne, a mi Atyánk a bé­kes­ség Is­te­ne. Bé­két­len vi­lá­gunk­ban, gú­nyo­ló­dá­sok és kí­sér­té­sek kö­zött könnyen ki­bil­le­nünk egyen­sú­lyunk­ból. A bé­kes­ség Is­te­ne meg­õriz­het, hogy ha meg­dob­nak kõ­vel, te azt ke­nyér­rel tud­jad vi­szo­noz­ni. Vagy te vi­szo­noz­tad a ke­nye­ret kõ­vel? Jé­zus az Élet Ke­nye­re, még­is ke­reszt­re fe­szí­tet­ték. De õ ott is ke­nye­ret adott vi­szon­zá­sul: imád­ko­zott el­len­sé­ge­i­ért.

 

A nap gondolata:

AZ ELLENSÉG SZERETETE

 

Heti üzenet

2021. 9. hetében

"Az Emberfia eljövetele"

Meláth Attila lelkipásztor igehirdetése 

a Váci Baptista Gyülekezetben 2021. február 28.-án.

 

 KERESZTÉNY DALLAMOK 

Újdonságok

A kiválasztottak szolgálata

2020.04.28 12:41
Oláh Gábor karnagytestvér bátorító gondolatai ide kattintva olvasható!

Húsvéti hit

2020.04.12 08:56
Húsvéti gondolatok olvashatók ide kattintva!

Megváltásunk vére által

2020.04.09 21:17
Nagypénteki gondolatok olvashatóak ide kattintva!

Hozsánna

2020.04.03 21:05
Virágvasárnapi gondolatok olvashatóak az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban és ide kattintva is!

Koronavírus - keresztények vizsgája

2020.03.13 21:24
Az írást az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban és ide kattintva is megtalálhatjuk!

Bevezetés a 2020-as imahét témájába

2020.01.18 22:57
A téma ismertetője az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban és ide kattintva található és olvasható! Az...

Újévi köszöntő

2019.12.31 15:49
Az írás az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva is megtalálható és...

Öröm - Üzenet

2019.12.24 21:01
Az írás az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva található és olvasható!

Reménykedni és várni

2019.12.04 12:28
Az írás az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban és ide kattintva is megtalálható, elolvasható!

Hogyan élsz az örökkévalóság fényében?

2019.11.12 22:41
Az írás az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban található, valamint ide kattintva is!

Hálaadónapra

2019.10.17 21:19
Az írás az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban található, valamint ide kattintva!

„Annyi testvért, mint a fűszál…" Húsz évvel ezelőtt indult az ÖRÖMHÍR tábor Szadán

2019.09.30 14:56
Pálinkás Ibolya beszámolója az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban valamint ide kattintva is...

Kegyelem napról-napra (2014. júliustól napjainkig)

2019.09.06 11:59
A rovat 2014 óta, immár hat éve kíván lelki útravalót nyújtani a mindennapokban az olvasóknak! Ide...

Kiálltás az életért!

2019.08.21 22:02
Pálinkás Ibolya írása az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide kattintva megnyitható,...

Útjelző

2019.08.12 17:30
Az útmutatót megtalálhatod, elolvashatod az "Olvasnivalók/Cikkek" menüpontban, valamint ide...
Tételek: 16 - 30 ból 154
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>