Cikkek

Feltámadott a Krisztus

Ezzel a címben idézett köszöntéssel üdvözölték régen egymást a templomba-imaházba tartó emberek húsvét vasárnap reggelén, a válasz pedig így hangzott rá: Bizonnyal feltámadott! "Húsvét van nagy ünnep örömnap"írja a népszerű és sokszor énekelt karének írója mintegy ráirányítva a figyelmet az ünnep...

Újévi üzenet

Újév kezdetén többféle kérdés ver fészket az ember lelkében. Alig van ember, aki ne tenné fel esztendő elején a kérdést: mit hoz nekem az új év? Milyen feladatok, tennivalók várnak rám, milyen meglepetések érnek? Vannak, akik az előttük álló évet új tervek, új lehetőségek alkalmának tekintik....

Karácsony üzenete 2020'

Karácsony legfontosabb üzenete a békesség. Erről énekeltek a fényességben megjelenő angyalok is. Gyönyörű dallamokban hirdették meg a szegényes jászolba születő Úr Jézus legfőbb programját, a békességet. Ezek a mennyei dallamok felmelegítették az éjszakában didergő egyszerű pásztorok szívét, akik...

Adventi gondolatok - 2020'

„Jöjj népek Megváltója! Így kér a föld lakója, Jöjj, lelkünk drága fénye, Szívünk édes reménye!” - csendül fel az ádventi időszak nyitányán évről-évre a jól ismert ősi himnusz, és felragyog vasárnapról-vasárnapra eggyel több, végül négy gyertya az ádventi koszorún. Ahogyan az ősi ének sorai, úgy a...

Halottak napja 2020

"Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt." (1. Thessz...

A hálaadás fontossága

„Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk,  mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még...

Örömhír 2020 nyári tábor információk

A Tábor Alapítvány és az ÖRÖMHÍR tábor információi   Készülünk az ÖRÖMHÍR keresztény napközis táborra a Székely Bertalan kertben.   A tervezett  tábori  hetek:        1. hét:  július 13 – 17:    Általános iskolások egész napos tábora,...

Koronavírus - keresztények vizsgája

Pánik és rettegés vagy ébrenlét és bizalom a Gondviselőben? Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus. A Szentírásban Isten legtöbbször azt kéri tőlünk: ne féljetek! A pánik tehát kerülendő. A hit nem kizárólag a lélek és a bizalom, hanem az értelem dolga is. Felelősek vagyunk egymásért,...

Bevezetés a 2020-as imahét témájába

„… nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) A Krisztus-hívők egységéért folytatott imahét 2020-as anyagát a máltai és gozói keresztény egyházak készítették. A máltai keresztények február 10-én nemzeti ünnep keretében ünneplik Szent Pál hajótörését, ezzel jelzik és köszönik...

Újévi köszöntő

,,Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott."  (Róma 8,28)   Teremtő Istenünk gondviselő kegyelme, Új Esztendőt ajándékozott számunkra. Öröm és hála tölti szívünket, hogy 2020-at írhatunk. Igen, az...

Öröm - Üzenet

 „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.” (Lukács 2,10)   A karácsonyi történet talán legismertebb mondata a pásztorok fölött elhangzó angyali szózat. Örömről van szó benne, ami...

Reménykedni és várni

Reménykedni és várni „De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem…” (Mikeás 7,7)    Az Ószövetség milyen sok hívője várta vágyakozva az Urat! Már Ádám és Éva is ragaszkodott Isten ígéretéhez, hogy egyszer majd Megváltót küld nekik. Ábel halála után tudták, hogy a...

Adomány gyűjtés Nagydobronyba - november 28-ig

Kedves Mindnyájan!   A korábbi évekhez hasonlóan idén is útnak indul a kisbusz Szada kárpátaljai testvértelepülésére, Nagydobronyba, hogy ajándékokat vigyen a helyi leányotthon növendékei és a község rászoruló gyermekei számára. Ezúttal...

Hogyan élsz az örökkévalóság fényében?

„Ahogy jobban megismered Őt, nagy hatalmán keresztül megadja mindazt, amire az igazán jó élethez szükséged van: megosztja velünk saját dicsőségét és jóságát is.” (2 Péter 1:3)   Az emberek túlnyomó többsége nem foglalkozik az örökkévalósággal. Itt és most élnek, ami pazarlás, mivel...

Hálaadónapra

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:6-7)   A...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>