Cikkek

A hálaadás fontossága

„Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk,  mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még...

Örömhír 2020 nyári tábor információk

A Tábor Alapítvány és az ÖRÖMHÍR tábor információi   Készülünk az ÖRÖMHÍR keresztény napközis táborra a Székely Bertalan kertben.   A tervezett  tábori  hetek:        1. hét:  július 13 – 17:    Általános iskolások egész napos tábora,...

Koronavírus - keresztények vizsgája

Pánik és rettegés vagy ébrenlét és bizalom a Gondviselőben? Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus. A Szentírásban Isten legtöbbször azt kéri tőlünk: ne féljetek! A pánik tehát kerülendő. A hit nem kizárólag a lélek és a bizalom, hanem az értelem dolga is. Felelősek vagyunk egymásért,...

Bevezetés a 2020-as imahét témájába

„… nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2) A Krisztus-hívők egységéért folytatott imahét 2020-as anyagát a máltai és gozói keresztény egyházak készítették. A máltai keresztények február 10-én nemzeti ünnep keretében ünneplik Szent Pál hajótörését, ezzel jelzik és köszönik...

Újévi köszöntő

,,Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott."  (Róma 8,28)   Teremtő Istenünk gondviselő kegyelme, Új Esztendőt ajándékozott számunkra. Öröm és hála tölti szívünket, hogy 2020-at írhatunk. Igen, az...

Öröm - Üzenet

 „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában.” (Lukács 2,10)   A karácsonyi történet talán legismertebb mondata a pásztorok fölött elhangzó angyali szózat. Örömről van szó benne, ami...

Reménykedni és várni

Reménykedni és várni „De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem…” (Mikeás 7,7)    Az Ószövetség milyen sok hívője várta vágyakozva az Urat! Már Ádám és Éva is ragaszkodott Isten ígéretéhez, hogy egyszer majd Megváltót küld nekik. Ábel halála után tudták, hogy a...

Adomány gyűjtés Nagydobronyba - november 28-ig

Kedves Mindnyájan!   A korábbi évekhez hasonlóan idén is útnak indul a kisbusz Szada kárpátaljai testvértelepülésére, Nagydobronyba, hogy ajándékokat vigyen a helyi leányotthon növendékei és a község rászoruló gyermekei számára. Ezúttal...

Hogyan élsz az örökkévalóság fényében?

„Ahogy jobban megismered Őt, nagy hatalmán keresztül megadja mindazt, amire az igazán jó élethez szükséged van: megosztja velünk saját dicsőségét és jóságát is.” (2 Péter 1:3)   Az emberek túlnyomó többsége nem foglalkozik az örökkévalósággal. Itt és most élnek, ami pazarlás, mivel...

Hálaadónapra

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatotokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:6-7)   A...

„Annyi testvért, mint a fűszál…" - Húsz évvel ezelőtt indult az ÖRÖMHÍR tábor Szadán

Idén Isten segítségével a huszonegyedik ÖRÖMHÍR keresztény napközis tábort szervezte Szadán a Székely Bertalan kertben az - 1995-től működő - Tábor Alapítvány önkormányzati támogatással, felekezetközi összefogással. Az ÖRÖMHÍR Munkatársi Közösség önkéntesei, valamint az 50 órás közösségi...

Kiáltás az Életért

  A Szadai Keresztény Szülők Körének vendégei voltak a baptista imaházban ez év májusban a Kiáltás az Életért Egyesület  munkatársai.  Bergs Zsuzsa az egyesület munkatársa bevezetőjében elmondta, hogy Magyarországon 1956-tól engedélyezett az abortusz a magzat három hónapos koráig....

Útjelző

Nemrégiben egy keresztyén naptárban találtam rá ezekre a pontokra, amelyek mindannyiunk számára hasznosak, de elsősorban újonnan megtért keresztyéneknek segítség. 1. A megigazulást, a bűnbocsánatot és a megdicsőülést érintő kérdésekben csak a Biblia szavainak higgy! (Róm 5,1; Jn 2,12; Kol...

Akik nem mondanak csütörtököt a legnehezebb helyzetekben sem

Köszönet és segítség kérések   A Tábor Alapítvány és a Szadai Keresztény Szülők Köre a közelmúltban az interneten (facebookon és levelezőlistákon) történő adománygyűjtést szervezett a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon részére. Nagydobrony Szada nagyközség – kb. ötezres...

Gyüjtés Nagydobronynak!

A Tábor Alapítvány és a Szadai Keresztény Szülők Köre közös gyűjtést indít a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára. Nagydobrony Szada kárpátaljai testvértelepülése, több éve gyümölcsöző kapcsolat működik a két falu között, melynek része a szadai iskolában évente...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>