Bibliakör

Victor János szerint: „a baptisták, ahol csak gyülekezetük támadt, azonnal vasárnapi iskolát alapítottak.” Így történt ez a Szadai gyülekezetben is. (A gyülekezet 132 éves-jelenleg.)

Már a kezdetetekben fontosnak tartották elődeink a gyermekek tanítását, hogy a számtalan éneket és aranymondást, Isten szavát már kicsi korukban megismerjék és megszeressék.  

A bibliakör célja: a gyermekek hitbeli nevelése, bibliaismeret megszerettetése, Isten megismertetése.

Hisszük és tapasztaljuk, hogy a gyermekkorban elsajátított ismeretek, felismerések, élmények már a tanulás időszakában is reményt adnak, jellemet építenek, egész életre kihatnak. Segítenek lelkileg kiegyensúlyozott, egészséges szellemű felnőtté válni.

Így várjuk szeretettel a gyermekeket, (nem csak a gyülekezetbe járó szülök gyermekeit) felekezetre való tekintet nélkül, minden vasárnap 9:00-10:00 óráig.