Cikkek archívuma

2019. december 19. csütörtök

2019.12.18 20:11
2019. december 19. csütörtök   „Minden gondotokat õreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” (1Pt 5,7)   Megszabadulhatok aggódásaimtól, görcsös gondolataimtól, mindazoktól a lelki terhektõl, amelyek nyomasztanak engem, és sokszor eltorzított felelõsségérzetembõl fakadnak? Igen! Bízhatom...

2019. december 18. szerda

2019.12.17 21:09
2019. december 18. szerda   „Te ismersz engem, Uram! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.” (Jer 12,3)   „…de Isten azt nézi, ami a szívben van”! Bár mi gyakran kesergünk, hogy az istentelen embereknek milyen jól megy a soruk, mégis tudhatjuk: az Úr csak a szájukhoz „áll közel”...

2019. december 17. kedd

2019.12.16 21:40
2019. december 17. kedd   „Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az õt szeretõknek ígért?” (Jak 2,5)   Ez az ige arra figyelmeztet minket, hogy Isten gyermekei között nem lehet...

2019. december 16. hétfő

2019.12.15 22:28
2019. december 16. hétfő   „Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelybõl nem fogy ki a víz.” (Ézs 58,11)   Az igaz böjtölésrõl kapunk útmutatást Ézsaiás könyvének ezen fejezetében. Miért is böjtölünk? Tudhatjuk, hogy az advent is tulajdonképpen egy böjti jellegû...

2019. december 15. vasárnap ADVENT 3. VASÁRNAPJA

2019.12.14 18:06
2019. december 15. vasárnap ADVENT 3. VASÁRNAPJA   Jézus így válaszolt és mondta: „Menjetek, s adjátok tudtul Jánosnak, amit hallotok és láttok: Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Boldog,...

2019. december 14. szombat

2019.12.13 22:01
2019. december 14. szombat   „Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem.” (Zsolt 55,17)   A zsoltáríró azért szenved, mert legjobb barátja hûtlenül cserbenhagyta. Bizony az élet egyik legfájdalmasabb élménye, amikor az hagy cserben minket, és az él vissza érzelmeinkkel, akit...

2019. december 13. péntek

2019.12.12 21:06
2019. december 13. péntek   „Felkiáltott a beteg gyermek apja, és így szólt: „Hiszek, segíts a hitetlenségemen!” (Mk 9,24)   A beteg gyermek édesapja elõször Jézus tanítványaitól kér segítséget, ám õk kishitûségük miatt inkább teológiai vitákba menekülnek. A Mester arra helyezi a súlyt,...

2019. december 12. csütörtök

2019.12.11 18:46
2019. december 12. csütörtök   „Az ÚR erõt ad népének.” (Zsoltárok 29,11)   Sok minden számít testi, lelki, szellemi erõforrásnak: az egészséges fizikum, a jellem, az iskolázottság, egy hû társ… Mégis sokszor elgyengülünk. Ady is, amikor azt írta: „Mikor elhagytak, Mikor a lelkem...

2019. december 11. szerda

2019.12.10 21:04
2019. december 11. szerda   „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.” (Mt 5,44)   Elõször is fel kell tennünk a kérdést: mitõl válik valaki az ellenségemmé? Általában attól, hogy általa valamiféle sérelem ért. Aki Isten közelségében él, az tudja, hogy...

2019. december 10. kedd

2019.12.09 20:37
2019. december 10. kedd   „Ne légy tõlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen.” (Zsolt 22,12)   A 22. zsoltár a Messiás szenvedéstörténetét vetíti elõre. Szavait Jézus is idézi a kereszten. Súlyát akkor értjük meg igazán, amikor reménytelen helyzetben érezzük magunkat....
Tételek: 41 - 50 ból 2239
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>