Cikkek archívuma

2020. július 7. Kedd

2020.07.06 20:05
2020. július 7. Kedd   „Istened, az Úr tudta, hogy itt jársz e nagy pusztában.”  (5Móz 2,7)   A puszta Isten kinyilatkoztatásának helye. Itt nyilatkoztatta ki törvényét. De önmagát is kinyilatkoztatta, amikor negyven esztendõn át gondoskodott népérõl, és életben tartotta olyan...

2020. július 6. Hétfõ

2020.07.05 20:14
2020. július 6. Hétfõ   „Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyûjtelek.”  (Ézs 54,7)   Amikor Isten valóban elhagy, az a kárhozatot jelenti. Mégsem akarja, hogy valóban az örök istennélküliség állapotára ítéljük magunkat, amikor hûtlenül elfordulunk tõle....

2020. július 5. Vasárnap

2020.07.04 21:04
2020. július 5. Vasárnap   „Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsolt 118, 24)   Ez a zsoltár a templomba vonulás éneke volt. Fülünkbe csenghet régi énekünk: „Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk, / a templomba megyünk, / Hol Úristennek szent igéjét...

2020. július 4. Szombat

2020.07.03 20:16
2020. július 4. Szombat   „Ezen a helyen békességet adok!” – így szól a Seregek Ura.  (Hag 2,9)   A békesség az Isten hûségének, az övéi iránti szeretetének bizonyossága. A hit mindig, minden körülmények között eljuthat erre a bizonyosságra, de Isten ismeri hitünk állhatatlanságát....

2020. július 3. Péntek

2020.07.02 21:37
2020. július 3. Péntek   „Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét.”  (Zsolt 94,14)   Isten és az övéi között látszólag áthidalhatatlan a távolság. Mivel Isten népe sem mentes a bûntõl, sokan ezzel indokolják, hogy Istenre igent, de az egyházra nemet mondanak. Az üldözés...

2020. július 2. Csütörtök

2020.07.01 20:48
2020. július 2. Csütörtök   „Nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom” – így szól az Úr.  (Ézs 57,16)   A próféta felismerte: Isten nem azért perel hûtlen népével, és nem azért érezteti vele haragját, mert már nem szereti. Ellenkezõleg: mivel szereti õket, perel velük, és...

2020. július 1. Szerda

2020.06.30 21:15
2020. július 1. Szerda   „Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket!”  (2Móz 33,15)   Mózes tudja: Isten hûsége nem választható el jelenlététõl. Hiszi, hogy Isten a hûtlenné lett néphez is hû maradt: ezért meri kérni, hogy ne hagyja magára népét, hanem – ha...

2020. június 30. Kedd

2020.06.29 21:18
2020. június 30. Kedd   „Meg is váltja Izráelt minden bûnébõl.”  (Zsolt 130,8)   A zsoltáros még csak a megváltás ígéretével vigasztalhatta Isten népét. A megváltás akkor teljesedett be, amikor Isten Jézus kereszthalálával és a halálból való föltámasztásával hûtlenségünk minden...

2020. június 29. Hétfõ

2020.06.28 19:59
2020. június 29. Hétfõ   „Ez lesz a békesség!”  (Mik 5,4)   Békességünket csak akkor találhatjuk meg, ha Jézus Krisztus halálában felismerjük Isten irántunk való hûségét, és engedjük, hogy föltámadott Urunk bûnbocsátó szeretete elcsendesítsen szívünkben minden Isten ellen lázadó,...

2020. június 28. Vasárnap

2020.06.27 21:19
2020. június 28. Vasárnap   „Az Úr körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evezõtollán hordozza õket.”  (5Móz 32,10–11)   Mózes – miután (az elõzõ fejezetben) a nép hûtlenségét...
Tételek: 31 - 40 ból 2444
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>