Cikkek archívuma

Kegyelem napról-napra (2014 júliustól napjainkig)

2020.06.25 11:02
A rovat 2014 óta naponta kíván lelkiútravalót nyújtani a mindennapokban az olvasóknak! Kattints ide!

2020. június 25. Csütörtök

2020.06.24 19:40
2020. június 25. Csütörtök   „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” (Zsid 13,16)   A pénzintézetek levélben, telefonon vagy személyesen keresik fel ügyfeleiket, hogy ily módon hívják fel a figyelmet a különféle...

2020. június 24. Szerda

2020.06.23 20:42
2020. június 24. Szerda   „Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?” (Mt 20,15)   A példázat szerinti szõlõsgazda egyenlõ módon jutalmazta minden felfogadott béresét. Nagy volt a zúgolódás, mikor egy-egy dénárt kapott az...

2020. június 23. Kedd

2020.06.22 20:37
2020. június 23. Kedd   „A Fiú Isten dicsõségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bûneinktõl megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” (Zsid 1,3)   Mindenható, igazságos, jó. Gyarló emberi szavainkkal például így...

2020. június 22. Hétfõ

2020.06.21 19:53
2020. június 22. Hétfõ   „Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást!” (Zsolt 85,8)   Korunk egyre terjedõ civilizációs betegsége a magány. Sokan szenvednek a szeretõ társ, az emberi szó hiányától. A zsoltáros példát ad arra, hogy nekik sem kell magukban hordozni...

2020. június 21. Vasárnap

2020.06.20 20:43
2020. június 21. Vasárnap   „Isten az igét küldte Izráel fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Õ a mindenség ura!”  (ApCsel 10,36)   Péter az itáliai csapat századosának, Kornéliusznak a házában arról tett tanúságot, hogy Isten nem személyválogató. Az apostol...

2020. június 20. Szombat

2020.06.19 19:59
2020. június 20. Szombat   „Jákób ilyen fogadalmat tett az Úrnak: bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.”  (1Móz 28,22)   Nem Jákób – következésképp nem az ember – az igazi adakozó… És nem is Istennek van „szüksége” Jákób adományára – vagy az enyémre, a tiédre és így tovább....

2020. június 19. Péntek

2020.06.18 21:23
2020. június 19. Péntek   „Örömmel teszek jót velük” – így szól az Úr.  (Jer 32,41)   Azokkal tesz jót Isten, akikrõl a 32. versben ezt olvassuk: „Izráel és Júda fiai sok gonoszságot követtek el bosszantásomra”, és „mindig azt tették, amit rossznak látok” (30....

2020. június 18. Csütörtök

2020.06.17 21:16
2020. június 18. Csütörtök   Jézus ezt mondta nekik: „Aki bûntelen közületek, az vessen rá elõször követ.”  (Jn 8,7)   A házasságtörõ asszony bûnös volt, ám azok is, akik meg akarták õt kövezni. Az ördög el akarja hitetni, hogy nincs szükségünk kegyelemre, megtérésre, bûnbocsánatra,...

2020. június 17. Szerda

2020.06.16 21:25
2020. június 17. Szerda   Pál írja: Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”  (Róm 8,15)   Abbá: arámul azt jelenti, „apa”, de bizalmas megszólítás. Jézus szólította így az Atyát (Mk 14,36). Lehetséges az,...
Tételek: 21 - 30 ból 2422
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>