Cikkek archívuma

2020. január 16. csütörtök

2020.01.15 20:55
2020. január 16. csütörtök   „Dicsérlek a gyülekezetben.” (Zsolt 22,23)   „Aki a Szentlélek által énekel, kétszeresen imádkozik.” „Ahol Istent dicsõítik, onnan a gonosznak mennie kell.” Az Istennek átadott, szabaddá lett szívbõl önkéntelenül is elõtör Isten dicsõítése. Sok a panasz, a...

2020. január 15. szerda

2020.01.14 20:07
2020. január 15. szerda   „Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kõsziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!” (Zsolt 73,26)   Akár akarjuk, akár nem, s attól függetlenül, hogy hisszük-e vagy sem, testünk és szívünk elõbb-utóbb elenyészik, elfárad, elkopik. „Mulandóvá tette...

2020. január 14. kedd

2020.01.13 21:33
2020. január 14. kedd   „Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos Isten õ, aki hûségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik õt, és megtartják parancsolatait.” (5Móz 7,9)   Nem egyenrangú felek között kötettett ez a szövetség! A...

2020. január 13. hétfő

2020.01.12 20:47
2020. január 13. hétfő   „Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 103,8)   Íme, ennek az igének a bizonysága, hogy 2020-at írhatunk… S nem szolgáltunk rá, hogy még mindig tart a hosszútûrõ Isten szeretete irántunk… Nem lenne bölcs dolog azt kalkulálgatni, hogy...

2020. január 12. vasárnap

2020.01.11 20:54
2020. január 12. vasárnap   „A csillag, amelyet láttak feltûnésekor, elõttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.” (Mt 2,9)   Aki keresi Jézust, igaz szívbõl, arra vágyakozva, hogy megtalálja Megváltóját, annak adatik egy „csillag”....

2020. január 11. szombat

2020.01.10 21:07
2020. január 11. szombat   „Akkor eszedbe jutnak tetteid, és szégyenkezni fogsz, ha megbocsátom mindazt, amit elkövettél – így szól az én Uram, az Úr.” (Ez 16,61.63)   A másik ember bûnére milyen sokáig tudunk emlékezni! Családi viszályok öröklõdnek generációkon át, mert nincs megbánás és...

2020. január 10. péntek

2020.01.09 21:31
2020. január 10. péntek   „A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint.” (1Kir 17,16)   Félelmében sok ember szeretne „kimeríthetetlen” élelmiszerkészletet felhalmozni: mert jön a tél, mert nagy az infláció, mert sokfelé háború dúl… A hívõ azonban más...

2020. január 9. csütörtök

2020.01.08 20:51
2020. január 9. csütörtök   „Csak álljatok veszteg, és nézzétek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr.” (2Krón 20,17)   Jézus szabadítása semmilyen emberi cselekménnyel nem tetézhetõ meg. A Golgotán értünk meghalt Krisztus áldozata egyszeri és maradéktalanul teljes, ahhoz hozzátenni nem...

2020. január 8. szerda

2020.01.07 21:43
2020. január 8. szerda   „Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat!” (Józs 23,11)   Józsué már megvénült, mikor összehívta Izrael népét, és útravalót adott neki. Intelmei úgy szólnak, mint mikor egy apa szól a fiaihoz. Mit is mondhat olyankor az ember, mikor...

2020. január 7. kedd

2020.01.06 20:47
2020. január 7. kedd   „Istenem! Hívlak nappal, de nem válaszolsz, éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni.” (Zsolt 22,3)   A „tudok” és a „képes vagyok” hamis biztonsága gyakran kísért meg bennünket. A „nem tudok” felismerése azonban Isten hívásának legcsendesebb kifejezõje lehet. Ezt a...
Tételek: 11 - 20 ból 2239
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>