Cikkek archívuma

2020. július 30. csütörtök

2020.07.29 20:22
2020. július 30. csütörtök   Jézus mondja: „Boldogok, akik békét teremtenek, mert õk Isten fiainak neveztetnek.” (Mt 5,9)   Az ember szívében sokszor azért nincs békesség, mert nem tud hálát adni Istennek. Csak skandálja a „gyarlóság zsoltárát”: mi lesz, ha… Az elégedetlenség panaszdalát...

2020. július 29. szerda

2020.07.28 18:59
2020. július 29. szerda   Naamán ezt mondta: „Nem készít többé szolgád sem égõáldozatot, sem véresáldozatot más istennek, csak az Úrnak!” (2Kir 5,17)   Naamán, az arámok királyának hadseregparancsnoka súlyos betegségben, bélpoklosságban szenvedett. Elizeus próféta Isten segítségével...

2020. július 28. kedd

2020.07.27 19:57
2020. július 28. kedd   ,,Igaz-e Isten előtt a halandó? Alkotója előtt tiszta-e az ember?"  (Jób 4:17) Jogos lehet Elifáz kérdése, mert bűnösök vagyunk, ,,akár a többi nép". Tiszták sem lehetünk, mert a kísértő - nevéhez méltóan - óráról órára, napról napra elbuktat, bemocskol, sárral...

2020. július 27. hétfõ

2020.07.26 20:39
2020. július 27. hétfõ   Pál írja: „Meghajtom térdemet az Atya elõtt, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva.” (Ef 3,14.17)   „A földig görnyedõ teherhordó fölött legmagasabb az ég” – állítja Weöres Sándor költõ. Mácz István szerint...

2020. július 26. vasárnap

2020.07.25 19:20
2020. július 26. vasárnap   „Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást.” (Zsid 10,25)   Elmegy a gyülekezetbõl, mert nem tudta neki azt mondani: „Bocsáss meg…” Évek óta nem tud róla, mert nem bocsátott meg neki… Haragszik, mert megbántották…...

2020. július 25. szombat

2020.07.24 21:12
2020. július 25. szombat   „Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebbõl a helyébõl kiindulva hirdette neki Jézust.” (ApCsel 8,35)   Országút Jeruzsálembõl Gázába. Egy fõember utazik hazafelé; hozzá csatlakozik Fülöp apostol. Missziói alaphelyzet: hirdeti neki Jézust. Erre kaptunk...

2020. július 24. péntek

2020.07.23 21:38
2020. július 24. péntek   „Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget!”  (Zsolt 97,1)   Isten uralma rejtett a történelemben. Mégis hinnünk kell, hogy a földön minden hatalom tõle van, és õt szolgálja. Életünket is rejtetten irányítja az olyan eseményekben, amelyek...

2020. július 23. Csütörtök

2020.07.22 20:36
2020. július 23. Csütörtök   „Izráel hegyei, én mellettetek vagyok, és felétek fordulok: megmûvelnek és bevetnek titeket.” (Ez 36,9)   A babiloni fogságban élõ nép kapta a fenti biztatást. Nekünk is ezt üzeni Isten a prófétai szóban. Egyházunk jelene, jövõje sokakat hangol borúlátásra....

2020. július 22. Szerda

2020.07.21 21:37
2020. július 22. Szerda   „Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.” (Ézs 61,11)   Isten ígérete megáll! Jézus azért jött közénk, hogy õbenne minden ígérete igenné és ámenné...

2020. július 21. Kedd

2020.07.20 20:45
2020. július 21. Kedd   „Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod.” (Ézs 60,20)   Egész életünkre jellemzõ a keresés. Nehéz lenne felsorolni, mi mindent keresünk szüntelen; leginkább a fényt és a világosságot. Pogány vallások ezért imádják istenként a...
Tételek: 11 - 20 ból 2447
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>