Cikkek archívuma

2020. július 15. Szerda

2020.07.14 19:08
2020. július 15. Szerda   „Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét.” (1Tessz 5,8)   A katona sisak és páncél nélkül nem indulhat el a csatába. Pál apostol arra biztat bennünket, hogy...

2020. július 14. Kedd

2020.07.13 19:34
2020. július 14. Kedd   „Jézus az égre tekintve fohászkodott, és így szólt a dadogó sükethez: „Effata, azaz: nyílj meg!” És megnyílt a füle, nyelve bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt.”  (Mk 7,34–35)   Mielõtt Jézus véghezvitte a csodát, az égre emelte...

2020. július 13. Hétfõ

2020.07.12 21:42
2020. július 13. Hétfõ   „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem.”  (Zsolt 57,2)   Érdemes megfigyelni, hogy a természetben a védtelen kismadarak veszély esetén hogyan menekülnek anyjuk védelmet nyújtó, kiterjesztett szárnyai alá. Ilyen oltalmat jelent...

2020. július 12. Vasárnap

2020.07.11 21:21
2020. július 12. Vasárnap   „Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezt a parancsolatot adta fiának, Salamonnak: Én már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy. Tartsd meg, amit Istened, az Úr rád bízott!”  (1Kir 2,1–3)   A haldoklók utolsó szavait sokáig meg...

2020. július 11. Szombat

2020.07.10 21:22
2020. július 11. Szombat   „Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat!”  (Zsolt 34,16)   Az igazak a világ tekintete elõl rejtve vannak, mert a világ többnyire gonosztevõként üldözi õket. A testté lett Igazságot, Jézus Krisztust is üldözte és megölte. Isten – ha nem...

2020. július 10. Péntek

2020.07.09 19:42
2020. július 10. Péntek   „Áldott az Úr, aki nyugalmat adott népének, Izraelnek egészen úgy, ahogyan megígérte.”  (1Kir 8,56a)   Isten megbocsát hûtlen népének, és csak ideig való büntetéssel sújtja, hogy megtérjen hozzá, és végül – ígérete szerint – bevihesse a „nyugalom” helyére....

2020. július 9. Csütörtök

2020.07.08 19:15
2020. július 9. Csütörtök   „Jertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe!”  (Jer 50,5)   Amikor bemerítkeztünk Isten mindannyiunknak felkínálta örök szövetségét. Hogy õ ettõl a szövetségtõl soha nem áll el, az olyan bizonyos, mint ahogy a keresztséget...

2020. július 8. Szerda

2020.07.07 20:32
2020. július 8. Szerda   „Ne legyen köztetek varázslást ûzõ, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igézõ! Mert utálatos az Úr elõtt mindaz, aki ilyet cselekszik.”  (5Móz 18,10.12a)   Isten tiltó parancsában hangsúlyos: köztetek. A világban mindig voltak, vannak varázslók,...

2020. július 7. Kedd

2020.07.06 20:05
2020. július 7. Kedd   „Istened, az Úr tudta, hogy itt jársz e nagy pusztában.”  (5Móz 2,7)   A puszta Isten kinyilatkoztatásának helye. Itt nyilatkoztatta ki törvényét. De önmagát is kinyilatkoztatta, amikor negyven esztendõn át gondoskodott népérõl, és életben tartotta olyan...

2020. július 6. Hétfõ

2020.07.05 20:14
2020. július 6. Hétfõ   „Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyûjtelek.”  (Ézs 54,7)   Amikor Isten valóban elhagy, az a kárhozatot jelenti. Mégsem akarja, hogy valóban az örök istennélküliség állapotára ítéljük magunkat, amikor hûtlenül elfordulunk tõle....
Tételek: 1 - 10 ból 2422
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>