A gyülekezet lelkipásztorai

Udvarnoki András (1883-1889, 1894-1919)

Udvarnoki András 1883-ban merítkezett be. Ő volt az első, teológiát végzett lelkipásztorunk. Két időszakon át is pásztorolta a szadai gyülekezetet: először 5, majd pedig 25 éven keresztül. Nevéhez fűződik a Független Magyar Baptista Közösség létrehozása. Megalapította a Békehírnök című egyházi hetilapot. A lelkipásztorképző alapítója, majd igazgatója lett. Az I. világháború után, látva a szerencsétlen sorsú embereket, szeretetházakat alapított (pl. Kiskőrös, Hajdúböszörmény). 1921-1933 között országos elnök volt. 

 

Seres Sámuel (1884 - 1896)

Seres Sámuel 12 éven keresztül volt lelkipásztora a gyülekezetnek. Ő a szadai testvérek evangelizálására tért meg. Terjesztette az evangéliumot, és számtalan gyülekezet alapítója, elindítója volt. Abban az időben még nem nézték jó szemmel, ha valaki baptista volt, épp ezért sokszor bántalmazásban volt része. Egy ilyen alkalommal veszítette el a látását, és gyengült a hallása. Egész Pest megyében, Komárom, Hont és Nyitra megyében munkálkodott. Több száz kilométert járt be, hogy terjessze Isten örömüzenetét. 

 

Juhász János (1922 - 1952)

Juhász János szolgálata alatt a nehéz körülmények ellenére is a fénykorát élte a gyülekezet. Megszilárdult, és a gyülekezet élete növekedett lelkiekben, létszámban, anyagiakban. Miután a gyülekezet kinőtte az első imaházat, újat (a jelenlegit) építettek. Erejükön felül vállalt teher volt ez akkor, de hittek abban, hogy Isten előtt semmi sem lehetetlen. Az új imaházba orgonát is építettek, amit Várady Miklós orgonaépítő készített el 1945-ben, a II. világháború alatt. A világháborút követően a diktatúra évei nagyon megnehezítették a gyülekezet és az itt szolgáló lelkipásztorok (Juhász János, Gerő Sándor) életét. 

Gerő Sándor lelkipásztor így emlékezik vissza azokra az időkre:

Az akkori politikai hatalmak mindent megtettek, hogy a keresztyénséget elfojtsák, különböző megszorításokat, rendeleteket hoztak a gyülekezeti élet szabályozására.”

Előbbre jutott az, aki megtagadta hitét. A gyülekezet azonban a nehéz körülmények között is helytállt és tudjuk, hogy már több politikai hatalom is megbukott, de a gyülekezet 132 éve minden vasárnap megtartja Istentiszteleteit. Dicsőség ezért Istennek! 

 

Gerő Sándor (1949 - 1960)

Gerő Sándor segédlelkipásztorként került a gyülekezetbe Juhász János mellé. 11 évig szolgált Szadán. Ezt az időszakot a legsötétebb ateista diktatúra jellemezte.  

 

Marsal János (1960 - 1974)

Marsal János 14 éven keresztül volt lelkipásztor közösségünkben. Az ő idejében épült a máig használatos szolgálati lakás, melynek építéséből jelentősen kivette a részét. Ő nem csak lelkileg, de fizikailag is épített, több gyülekezeti családnál részt vett a házak felépítésében. Aktív tagja volt a gyülekezet ének-zenei szolgálócsoportjainak. Ő indította el az ifjúsági alkalmakat, melynek eredményeképpen hosszú idő után 1972-ben 12-en merítkeztek be. 

Bővebben az alábbi linkre kattintva lehet róla olvasni:
Pálinkás Ibolya szakdolgozata: Marsal János lelkipásztor élete és szolgálata dióhéjban - címmel

 

Drenyovszki Pál (1974 - 1991)

Drenyovszki Pál lelkipásztornak köszönhető az ökumenikus imaheti alkalmak bevezetése a gyülekezetben. A református és katolikus testvérekkel közös istentiszteletek által lehetett elérni azt, hogy békesség legyen a különböző gyülekezetek között, mivel a református gyülekezetekből kiváltakból lettek az első baptista elődeink. Most már kölcsönössé váltak a testvéri kapcsolatok, az Úrban való egység által. Drenyovszki Pál lelkipásztori szolgálatát követően 3 évi várakozás után Baranyi László lett a lelkipásztor. (Eközben Gerzsenyi Sándor és Mónus Dániel voltak az ügyintéző lelkipásztorok.)

 

Mónus Dániel (1992 - 1994)

Mónus Dániel nyugdíjas lelkipásztorként vállalta el 2 évre a szadai gyülekezet pásztorlását, Drenyovszki Pál távozása után. Ő állította vissza a hétköznap esti bibliaórákat. Ő vezette be a körzeti (szadai, veresi) közös elöljárói gyűléseket. 

 

Baranyi László (1994 -2014)

Baranyi László 20 évet szolgált gyülekezetünkben. Ittléte óta „a nagy felújítások időszakaként” jellemezhető eddigi életünk. Említésre méltó a vizesblokk építése, amelynek utómunkálatai most is folyamatban vannak. Az imaház külső-belső felújítását és az abban való segédkezést mindenki örömmel vállalta, abban bízva, hogy ez által is növekedni fog a gyülekezet.  Az ő szolgálata alatt indult el a mai dicsőítő csoport, avagy a könnyűzenei szolgálat. Továbbá számos Biblia fordítást tett elérhetővé elektronikus formában számítógépen olvasható, és mobiltelefonon is használható verzióban.

 

Bacsó Benjámin (2016 - )

Több mint másfél év szünet után lett újra lelkipásztora a Szada–Veresegyház körzetnek Bacsó Benjámin személyében. A két gyülekezet sokáig várt erre, hónapokon át a lelkipásztorért való fohászkodás volt az imádságok középpontjában. A gyülekezetek felismerték személyében az Istentől kirendelt pásztort, és szinte teljes egyetértésben kezdeményezték a meghívását. Bacsó testvér örömmel tett eleget a gyülekezetek kérésének. Ebben az átmeneti időszakban Kotán Béla őrbottyáni lelkipásztor volt a körzet ügyeinek intézője.

További információkért kattints ide!

A beiktatáson készült fotók ide kattintva megnyithatók!

A beiktatásról készült rövid videó összefoglaló ide kattintva megnézhető!